Sut y gall deall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod helpu i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd integredig

Tachwedd 2017 - Bydd y weminar hon yn helpu unigolion i ddeall effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, sut maent yn ategu gwaith gwasanaethau cyhoeddus, sut gall y 5 ffordd o weithio eu cymhwyso er mwyn gweithredu dull sy’n ceisio arbed Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a sut gall cydweithio yn y ffordd yma gyflawni ysbryd a bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
Mae angen i wasanaethau cyhoeddus nodi camau y gellid eu cymryd i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru a thorri cylchoedd rhwng y cenedlaethau.
Fideo
Sut y gall deall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod helpu i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd integredig