Seminar Ymddiriedolwyr

Ion 2014 - Daeth y seminar hwn â'r arferion diweddaraf o bob rhan o Gymru a thu hwnt at ei gilydd. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr yn gallu dewis o ddulliau gwahanol, a'u haddasu er mwyn gweddu i'w anghenion eu hunain, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.
Mae llywodraethu effeithiol yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau gwell â llai o adnoddau. Ydy'ch ymddiriedolwyr chi mewn safle da i wneud y gorau o'r cyfleoedd sy'n dod iddynt?
Fideo
Seminar Ymddiriedolwyr