Seminar gweithio ar draws y cenedlaethau

Maw 2013 - Cafodd seminar ei gynnal gan Swyddfa Archwilio Cymru, gyda Viv Du Feu, Partner yn Capital Law Caerdydd, fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i rannu atebion arloesol er mwyn alluogi sector cyhoeddus Cymru i reoli darpariaeth gwasanaeth mewn cyfnod anodd.