Seminar ar reoli adeiladau

Rhag 2013 - Roedd y seminar yn dwyn ynghyd yr arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o ran rheoli adeiladau, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy gyda llai o adnoddau.