Rheoli ynni

Gorff 2013 - Roedd y seminar yn rhannu sut mae sefydliadau'r sector cyhoeddus yn mynd i'r afael â'r angen am well rheolaeth o ynni - i wneud mwy â llai. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr yn gallu dewis o ddulliau gwahanol, a'u haddasu er mwyn gweddu i'w anghenion rheoli ynni eu hunain, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.