Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty?

Mawrth 2018 - Yn y seminar hon, caiff enghreifftiau eu rhannu o'r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio i ddarparu gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty sy'n sicrhau canlyniadau gwell i unigolion.