Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus

  • Albwn digwyddiad

Awst 2017 - Nod y weminar hon oedd rhannu dulliau gweithredu newydd ar gyfer meithrin cydnerthedd ariannol (gan gynnwys enghreifftiau o arfer da) a nodi'r rhwystrau allweddol a sut i'w goresgyn.


Dolenni Cyflym

Mae'r tirlun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn newid yn barhaus ac mae angen i sefydliadau roi mwy o bwyslais ar hyblygrwydd, eu gallu i addasu a safbwynt hirdymor yn eu trefniadau rheoli ariannol. Mae hyn yn golygu bod yn ymatebol, yn gadarn ac yn gydnerth.

Fideo

Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus - Gweminar