Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol

Hwn oedd yr ail mewn cyfres o ddigwyddiadau ar gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yn ddigidol mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Y Lab, Llywodraeth Cymru ac Arfer Da Cymru.
Mehefin 2017 - Dangosodd y seminar hon y rôl bwysig sydd gan dull digidol wrth gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus effeithiol sy'n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.
Fideo
Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol

Gan ystyried darpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, fe wnaeth y seminar hon cynnig cyfle pwysig. Galluogodd gwasanaethau cyhoeddus i ddod at ei gilydd er mwyn ailddylunio gwasanaethau y mae'r defnyddiwr gwasanaeth a'r boblogaeth ehangach yn ganolig iddynt. Mae'n bwysig bod sefydliadau'n dechrau meddwl am sut gall y dull digidol gyfrannu i'r saith nod llesiant a amlinellir yn y ddeddf.