Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer gwell iechyd a lles

Tachwedd 2016 - Roedd y seminar hon ynghylch sut mae angen i wasanaethau cyhoeddus gydweithio'n well er mwyn galluogi, cefnogi a gwella lles dinasyddion Cymru.
Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru'n parhau i wynebu heriau sylweddol, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy. Y ffaith yw ein bod ni i gyd yn wynebu adegau heriol ac nid oes gan yr un sefydliad yr atebion. Fodd bynnag, drwy ddefnyddio deddfwriaeth newydd, cydweithio mwy â sefydliadau eraill, mabwysiadu diwylliannau gwahanol a dysgu, gallwn nodi ffyrdd o ddefnyddio'r adnoddau sydd gennym mewn ffyrdd gwahanol iawn.