Goleuni ar graffu

Tach 2013 - Cafodd y gynhadledd hon ei chynnal ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru, y Ganolfan Craffu Cyhoeddus ac Ysgol Fusnes Caerdydd.
Mae gan graffu rôl allweddol o fewn hunan-reoleiddio a hybu gwelliant, effeithiolrwydd a chydweithio ledled gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn gynyddol wir yn achos ymateb i'r her o'r sefyllfa ariannol fyd-eang, tra ar yr un pryd yn parhau i geisio gwella gwasanaethau. Ond a yw craffu yn cael effaith?
Pamffled cynrychiolwyr