Defnydd effeithiol o dechnoleg gwybodaeth

Tach 2013 - Mae defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu gwell gwasanaethau â llai o adnoddau. Mewn amser anodd, all eich sefydliad chi fforddio i beidio gwneud y mwyaf o'ch Technoleg Gwybodaeth?