Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

Hydref 2017 - Gan mai hon oedd y drydedd seminar a'r un olaf ar y pwnc hwn, roedd yn bwysig bod y pynciau mwyaf perthnasol a defnyddiol yn cael eu trafod: Prisio asedau a chyfrifyddu cyfalaf, Gofynion papurau gwaith, Datblygu methodolegau archwilio.