Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg

  • Albwn digwyddiad

Rhagfyr 2018 - Mae rhan o lwyddiant profiad Gwlad y Basg yn gysylltiedig â'r ffordd maent yn trefnu eu cymdeithas, sy'n cynnwys ffocws ar; arloesedd, eu cystadleurwydd fel rhanbarth, entrepreneuriaeth gymdeithasol ac ymddygiadau cydweithredol.


Cafodd y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd. Rhoddodd y cyfle i'r rheini wnaeth ddod i ddysgu am arferion sy'n cyfrannu at lwyddiant Gwlad y Basg, ac i feddwl sut y gellid addasu'r rhain i greu'r Gymru a Garem.