Newyddion

News pane

Tîm Cyllid y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn ennill tair gwobr ar draws y busnes

28 Tach 2017 - 4:58yp

Gwobrau CIPFA ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn; Tîm Cyllid y Flwyddyn; a Gwobr CIPR ar gyfer y Digwyddiad Gorau

Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb

25 Hyd 2017 - 1:57yp

Adroddiad ar gydymffurfiaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

A yw trefniadau caffael yn rhoi gwerth am arian i gyrff cyhoeddus Cymru?

17 Hyd 2017 - 12:20yb

Canfuom, mewn tirwedd sy'n newid, fod cyfle clir i wella trefniadau caffael ar lefel genedlaethol a lleol. 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi yr Archwilydd Cyffredinol nesaf

12 Hyd 2017 - 3:10yp

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu ar gyfer Archwilydd Cyffredinol newydd, i gymryd lle Huw Vaughan Thomas pan fydd yn ymddiswyddo yn 2018.

Sut y mae cynghorau yng Nghymru yn ymdrin â newid gwasanaeth

11 Hyd 2017 - 4:18yp

Mae ein hadroddiad yn tynnu sylw at enghreifftiau o arferion a meysydd ar gyfer gwella

Eisiau gweithio ar gyfer corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru?

20 Medi 2017 - 3:18yp

Mae gennym ddwy swydd wag yn ein Tîm Cyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr

Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu gwasanaethau pwysig ond mae angen iddi wella

31 Awst 2017 - 12:02yb

Er bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol yn y Rhaglen, ceir rhai pryderon ynghylch y gwaith o'i chynllunio a chyflawni o hyd

Gwendidau Llywodraethu wedi bygwth hygrededd prosiect tyrbin gwynt Sir Gaerfyrddin

20 Gorff 2017 - 12:03yb

Er iddo gael ei osod yn llwyddiannus, ni wnaeth partneriaid cyflawni Llywodraeth Cymru liniaru risgiau gwrthdaro buddiannau yn briodol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Dull Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro o ddyfarnu contractau ymgynghori "yn llawer is na'r safonau disgwyliedig"

17 Gorff 2017 - 9:18yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd 

Ymunwch â ni fel Cynorthwyydd y Gyfraith a Moeseg!

7 Gorff 2017 - 3:22yp

Darganfyddwch fwy ac ymgeisiwch

Tudalennau