Newyddion

News pane

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Chyngor Sir Powys

12 Ebr 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Chyngor Sir Powys.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

11 Ebr 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Strategaeth dair blynedd yn adeiladu ar adborth rhanddeiliaid

8 Ebr 2013 - 12:00yb

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi strategaeth 2013-2016

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

8 Ebr 2013 - 12:00yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

3 Ebr 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ynys Môn 2013

28 Maw 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ynys Môn.

Swyddfa Archwilio Cymru'n adolygu ei chynnydd mewn perthynas â chydraddoldeb

28 Maw 2013 - 12:00yb

Yr adroddiad blynyddol cyntaf yn nodi camau cadarnhaol tuag at amgylchedd tecach i staff a rhanddeiliaid

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Gâr

22 Maw 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Gâr

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru

19 Maw 2013 - 12:00yb

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei ymateb i bapur gwyn Llywodraeth Cymru 'Cymru gynaliadwy: dewis gwell ar gyfer dyfodol gwell'. 

Yr Archwilydd cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Casnewydd

13 Maw 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Dinas Casnewydd.

Tudalennau