Newyddion

Roedd WEFO yn wynebu her enfawr i neilltuo arian yr Undeb Ewropeaidd cyn Brexit

31 Gorff 2018 - 3:14yp

Ond mae’r risg y bydd Cymru yn colli peth cyllid, mewn senario dim cytundeb, yn llai yn awr yn dilyn newid ym mholisi’r Trysorlys a gyhoeddwyd ychydig ddyddiau cyn cyhoeddi Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol

Ai chi fydd ein Prentis Archwilio Ariannol nesaf?

27 Gorff 2018 - 10:35yb

Rydym wedi lansio Rhaglen Prentisiaeth ac yn chwilio am dri pherson i ymuno â’n tîm Archwilio Ariannol.

Archwilydd Cyffredinol newydd yn dod i'w sywdd

23 Gorff 2018 - 1:00yp

Mae Adrian Crompton wedi cymryd drosodd yr awenau fel Archwilydd Cyffredinol Cymru, gan olynu Huw Vaughan Thomas a ymddeolodd yr wythnos ddiwethaf.

Archwilydd Cyffredinol yn adlewyrchu ar ei 8 mlynedd yn y swydd

19 Gorff 2018 - 12:23yp

Mae’r Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas, wedi ysgrifennu llythyr ymadawol i Gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canllaw newydd yr Archwilydd Cyffredinol yn rhoi i ni'r gwir am gyllid cyhoeddus Cymru

16 Gorff 2018 - 10:37yb

Mae ein canllaw diweddaraf yn edrych ar sut y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu hariannu yng Nghymru, sut y caiff cyllidebau eu pennu, a sut y mae'r cyrff cyhoeddus yn adrodd ar eu perfformiad

Mae gwasanaethau y tu allan i oriau o dan straen

12 Gorff 2018 - 12:30yb

Mae problemau staffio a lefelau morâl isel yn rhoi gwasanaethau dan straen, er bod cleifion yn ymddangos fel pe baent yn fodlon â’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn ar y cyfan.