Digwyddiadau

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol

13 Meh 2017 - 9:00am

Bydd y seminar hon yn dangos rôl bwysig y dull digidol wrth gyflwyno gwasanaethau...

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus

8 Awst 2017 - 12:00pm

Nod y weminar hon yw rhannu dulliau gweithredu newydd ar gyfer meithrin...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer da

Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

6 Medi 2017 - 9:00am

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion ac yn...