Digwyddiadau

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus

8 Awst 2017 - 12:00pm

Nod y weminar hon yw rhannu dulliau gweithredu newydd ar gyfer meithrin...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer da

Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

6 Medi 2017 - 9:00am

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion ac yn...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Sut y gall deall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod helpu i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd integredig

7 Tach 2017 - 12:00pm

Drwy drafodaethau yn seiliedig ar sefyllfaoedd, bydd y weminar hon yn helpu...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

18 Ion 2018 - 9:00am

Mewn partneriaeth â Chanolfan Craffu Cyhoeddus Cymru, CLlLC, Llywodraeth Cymru,...