Siaradwch fy iaith: Goresgyn rhwystrau iaith a chyfathrebu mewn gwasanaethau cyhoeddus

26 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae'r adroddiad yma'n edrych ar y modd y mae cyrff cyhoeddus, yn enwedig llywodraeth leol a chyrff y GIG sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen, yn darparu gwasanaethau dehongli a chyfieithu ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain ac ieithoedd eraill, fel bo modd i bobl sy’n wynebu’r rhwystrau cyfathrebu hyn gyrchu gwasanaethau. 

Rydym wedi dod i'r casgliad bod amrywiaeth yn y graddau y mae sefydliadau'n deall anghenion eu cymunedau ac yn sicrhau bod eu gwasanaethau yn hygyrch i bobl yr oedd arnynt angen gwasanaethau dehongli a chyfieithu. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau