Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Lleol 2014-15

17 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi deilliannau gwaith archwilwyr penodedig yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon 2014-15 cynghorau tref a chymuned a’u pwyllgorau ar y cyd ar draws Cymru.

Mae’n nodi bod archwilwyr yn adrodd ar themâu tebyg ar gyfer 2014-15 â’r rhai adroddwyd arnynt ym mlynyddoedd blaenorol, gan ddynodi bod y sector yn dal i fod angen gwella mewn nifer o feysydd allweddol er mwyn i gynghorau fodloni’r gofynion cymhwysedd arfaethedig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau