Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?

11 Rhag 2018 - 12:04yp

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, roedd yr adolygiad hwn yn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi ei swyddogaeth trosolwg a chraffu, ac mae'r swyddogaeth honno'n derbyn cefnogaeth dda gan swyddogion. Fodd bynnag, bydd y swyddogaeth mewn sefyllfa well i ymateb i heriau'r dyfodol o gadarnhau rolau a chryfhau’r modd y caiff gwaith ei gynllunio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau