Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau

29 Tach 2018 - 12:04yb

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ddull Llywodraeth Cymru o reoli cymorth ariannol i fusnesau

Canfu'r adroddiad na wnaeth Llywodraeth Cymru drosi ei gweledigaeth ar gyfer adnewyddu'r economi yn llawn i raglen gydgysylltiedig o gymorth ariannol i fusnesau, ond yn hytrach gwnaeth ganolbwyntio ar reoli prosiectau unigol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn dechrau ailwampio ei dull o ddarparu cymorth ariannol i fusnesau, drwy weledigaeth strategol newydd. 

Gwyliwch ein ffilm fer [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau