Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Gwasanaethau gofal sylfaenol

30 Tach 2018 - 7:00yb

Yn yr adroddiad hwn bûm yn ystyried a yw’r Bwrdd Iechyd mewn lle da i ddarparu’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol fel yr amlinellir yn y cynllun cenedlaethol.

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynllun cadarn ar gyfer gofal sylfaenol ac mae’n gwneud cynnydd rhesymol tuag at weithredu elfennau allweddol o’r weledigaeth genedlaethol:

  • Mae trefniadau goruchwylio yn gryf ac mae perfformiad yn erbyn rhai o’r dangosyddion yn uwch na’r cyfartaledd.
  • Fodd bynnag, mae cwmpas pellach i godi proffil gofal sylfaenol, symud mwy o adnoddau tuag at ofal sylfaenol ac i fynd i’r afael a heriau’n ymwneud á’r gweithlu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau