Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Gwasanaethau gofal sylfaenol

30 Tach 2018 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith yn y Bwrdd iechyd rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018, i ystyried a yw’n mewn sefyllfa dda i gyflawni’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol a nodir yn y cynllun cenedlaethol.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gwneud cynnydd rhesymol tuag at gyflawni ei gynlluniau a ddatblygwyd yn ddiweddar ar gyfer gofal sylfaenol, ond mae llawer o agweddau ar berfformiad yn parhau i fod yn waeth na’r cyfartaledd ac mae heriau sylweddol yn parhau o ran y gweithlu a chyllid.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau