Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2018

14 Ion 2019 - 10:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesiad strwythuredig 2018 yr Archwilydd Cyffredinol yn y Bwrdd Iechyd.

Ein prif gasgliad yw bod datblygu cynlluniau tymor canolig sydd yn gynaliadwy’n ariannol a gwella meysydd perfformiad â blaenoriaeth yn parhau i achosi anhawster i’r Bwrdd Iechyd, er ei fod yn cryfhau ei drefniadau llywodraethu a rheoli.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau