Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18

7 Maw 2018 - 2:32yp

Wrth bennu’r amrywiaeth o waith gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn,gwnaethom ystyried graddau’r wybodaeth archwilio ac arolygu a gasglwyd yn ogystal â ffynonellau eraill o wybodaeth a oedd argael, gan gynnwys systemau adolygu a gwerthuso Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei hun.

Yn ystod y flwyddyn, ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw argymhellion ffurfiol. Fodd bynnag, fe wnaethom dynnu sylw at nifer o feysydd ar gyfer gwella ac fe nodir rhai o’r rhain yn yr adroddiad hwn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau