Addasiadau Tai

22 Chwef 2018 - 12:01yb

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar a oes gan gyrff cyhoeddus, sydd â chyfrifoldebau am ddarparu addasiadau i dai, ymagwedd strategol effeithiol sy'n darparu gwerth am arian

Rydym wedi dod i'r casgliad bod boddhad defnyddwyr ag addasiadau tai yn cuddio system hynod gymhleth, adweithiol ac annheg nad yw’n cyflawni i’r rheini y gallai fod arnynt ei angen.

Rydym hefyd wedi creu fersiwn cryno o'r adroddiad [PDF 580kb agor mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau