Steven Burnett

Actiwari yw Steven Burnett o ran galwedigaeth, ac mae ganddo dros 13 mlynedd o brofiad fel Prif Weithredwr, i Swiss Life UK plc a'r Royal Liver Assurance Society. Ar hyn o bryd, mae'n dal rolau anweithredol gyda Golden Charter Limited ac Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth yn Nhrysorlys EM.  Mae hefyd yn gynghorydd annibynnol i'r Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau.

Mae ganddo brofiad blaenorol o rolau anweithredol o fewn cwmnïau, yn fewnol fel Cadeirydd grŵp o is-gwmnïau a hefyd yn allanol fel Cyfarwyddwr Anweithredol y London Scottish Bank plc a Chadeirydd Cymdeithas yr Yswirwyr Cydfuddiannol a Liverpool Women's NHS Foundation Trust.

Steve Burnett - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 48KB agorir mewn ffenest newydd]

Steven Burnett