Jane Holownia

Cafodd Jane ei phenodi i Bwyllgor Rheoli Swyddfa Archwilio Cymru yn 2016 ac ar hyn o bryd, mae hi’n Arweinydd Sector ar gyfer Llywodraeth Leol, gan ddarparu arweinyddiaeth strategol o ran ein gwaith archwilio o fewn y sector. Yn ogystal, mae gan Jane gyfrifoldeb dros ddatblygu a gweithredu gwaith archwilio perfformiad mewn llywodraeth leol ar hyd a lled Cymru.

Mae Jane wedi gweithio ym maes archwilio ers 1994, fel arbenigwr addysg gyda'r Archwiliad Dosbarth yn gyntaf, lle bu’n arwain ac yn gweithio ar amrywiaeth o astudiaethau ac archwiliadau addysg Cymru gyfan. Symudodd Jane i'r Comisiwn Archwilio yn 2000 lle y canolbwyntiodd ar fethodolegau archwilio a chyflawni lleol. Trosglwyddodd Jane i Swyddfa Archwilio Cymru pan y'i sefydlwyd yn 2005, gan weithio ar Faterion Corfforaethol. Cafodd ei phenodi'n Gyfarwyddwr yn 2006, gyda chyfrifoldeb arweiniol dros Raglen Gwelliant Llywodraeth Leol Cymru.

Cyn ymuno â'r byd archwilio gweithiodd Jane fel Swyddog Ewropeaidd ar gyfer Cydbwyllgor Addysg Cymru, gyda diddordeb arbennig mewn prosiectau ymchwil addysg Ewropeaidd. Cyn hynny gweithiodd yn y sector gwirfoddol lle'r oedd yn gyfarwyddwr Gwasanaeth Ieuenctid Rhyngwladol Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, gyda chyfrifoldeb dros ddarganfod lleoliadau cymunedol tramor i bobl ifanc o Gymru, ac am sefydlu prosiectau i wirfoddolwyr o dramor wirfoddoli yng Nghymru. Mae Jane yn siarad Ffrangeg yn rhugl a dechreuodd ei gyrfa'n gweithio i Gyngor Ewrop yn Strasbwrg. 

Mae Jane yn briod ac mae ganddi ddau o blant yn eu harddegau, sydd, o bryd i’w gilydd, ond yn anaml, yn gadael iddi fwynhau garddio a thyfu llysiau. 

Jane Holownia - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 51KB agorir mewn ffenest newydd]

Jane Holownia